Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Nyköping

Precis vid havet, mitt i det Sörmländska landskapet, en timme söder om Stockholm ligger Nyköping.

Med över 55 000 invånare och cirka 5 000 företag växer Nyköping ständigt, både dem centrala staden, småorterna runtom och landsbygden. Det är enkelt att komma hit och det finns goda möjligheter att pendla med motorvägen nära och täta tågförbindelser. I Nyköping ligger även Sveriges tredje största flygplats Skavsta.

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Region Öst är Erik Hernblom regionansvarig med lokalt ansvar för Nyköping.

I Nyköping med omnejd utför Erik värdering av följande fastigheter:

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.

Kontakta gärna Erik direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Erik Hernblom

Regionansvarig, VD jägmästare, civilekonom och auktoriserad fastighetsvärderare
010-49 84 781
erik.hernblom@properate.se

0155-21 13 70
info@properate.se

Videvägen 5B
641 49 Katrineholm

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.