Teknisk besiktning.

Med framförhållning och kunskap är det möjligt att förebygga och förhindra framtida bekymmer. Att upptäcka risker eller skador i ett tidigt skede kan spara fastighetsägare både tid och pengar.
Tekniska besiktningar är ett vitt begrepp där status- och underhållsbesiktningar av industrier och bostadshyreshus ingår. Här ingår också tekniska besiktningar av olika typer av kommersiella fastigheter. Det allra vanligaste tillfället är inför köp men även försäljning eller inför ombyggnad och anpassning för nya hyresgäster. Vi ser över fastighetens skick och utreder eventuella tekniska problem, framtida underhållsbehov, risker och kostnader. Allt dokumenteras och sammanställs till en pdf som vi levererar via mejl. Properate erbjuder även  kostnadsberäkningar för att åtgärda eventuella skador. Vi utför dock inte överlåtelsebesiktningar gällande privata småhus.

Vid en värdering utförs ingen genomgripande teknisk besiktning utan värderingen baseras på en allmän genomgång. En teknisk besiktning kan därför med fördel kombineras med en värdering om det är aktuellt, det ger ett mer omfattande underlag vilket ibland kan vara värdefullt.

Mer om teknisk besiktning?

Vår auktoriserade fastighetsvärderare och byggnadsingenjör Anders Sundqvist har specialistkompetens just gällande tekniska besiktningar. Hur kan vi hjälpa till? Välkommen att kontakta Properate.

Anders Sundqvist

Anders Sundqvist

Byggnadsingenjör, civilekonom och auktoriserad fastighetsvärderare

Momenten i en besiktning

Innan besiktningen går Properate igenom fastighetens handlingar såsom teknisk beskrivning, objektbeskrivning och ritningar. Besiktningen startar utvändigt med yttertak, fasad, fönster, grund och markytan runt huvudbyggnaden. Därefter fortsätter, om överenskommet, besiktningen invändigt.

Samtliga moment dokumenteras med bilder och en byggnadsteknisk beskrivning. Properate dokumenterar även aktuella miljöaspekter, taxeringsuppgifter, servitut, inskrivningar och rådande planförhållanden ur fastighetsregistret.

Senast två veckor efter genomförd besiktning levererar Properate en sammanställning via mejl.

teknisk besiktning Properate

Kontakt

l

Offert

h

Handlingar

U

Besiktning

Analys

Besiktningsutlåtande