Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värdeingsinstitut.

Mest av allt värderar vi personliga relationer

Vår historia går tillbaka till 1966 då verksamheten var projektering, byggledning och besiktning. Med tiden tillkom värdering som idag utgör vår huvudsakliga verksamhet. Januari 2018 bytte vi namn från Värderingsinstitut A. Sundqvist till Properate och våren 2019 växte vi ytterligare genom förvärvet av Värderingsinstitutet Norra AB. 

Vår affärsidé

Med erfarenhet och god kännedom om både bransch och marknad värderar Properate alla typer av fastigheter, samt besiktigar, analyserar och ger råd. Genom personliga relationer och lokal närvaro är vi såväl uppdragsgivarens oberoende expert som partner

 

Properates värdegrund

Properates verksamhet vilar på vår värdegrund; glädje, kompetens och lokalkännedom.

Glädje – Genom samarbete, respekt och kompetens uppmuntrar vi till en stödjande och utvecklande arbetsmiljö. På Properate ska glädje skapas genom att medarbetare utvecklas tillsammans, med medbestämmande, ödmjukhet och jämställdhet. När vi arbetar tillsammans skapar vi glädje i vår verksamhet, både mot kund och medarbetare.

Kompetens – En bred kompetens skapas genom att vara lyhörda på ett oberoende sätt, både mot medarbetare och uppdragsgivare. Kompetensutveckling är en grundsten i vår verksamhet som ständigt pågår. Med kontinuerlig utbildning och utbyte av erfarenheter erbjuder vi den bästa kompetensen inom hela företaget.

Lokalkännedom – Med vårt breda nätverk täcker vi hela riket. Våra värderare är verksamma i det aktuella området där värderingen utförs. Vi är kunniga och har god kännedom om den lokala fastighetsmarknaden. Genom att vara tillgängliga, oberoende och lyhörda bygger vi förtroendefulla relationer med våra kunder.

Vår oberoende ställning

För branschen i stort och trovärdigheten i vår yrkesroll är vår oberoende ställning viktig. Vi står alltid obundna till uppdragsgivaren, näringsliv och intresseorganisationer. Vi arbetar inte heller med mäkleri.

Genom vårt kontaktnät inom Visamgruppen kan vi ta uppdrag över hela Sverige, även om vi främst arbetar i Mellansverige och Norrlandskusten där vi har vår bas.

 

Properate är även medlemmar i Samhällsbyggarna, en branschövergripande ideell nätverksorganisation. Med kompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar ordnar organisationen utbildningar och auktoriserar fastighetsvärderare. Auktoriseringen blir ett bevis på vår kompetens samtidigt som du som uppdragsgivare kan känna dig trygg.