Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värdeingsinstitut.

Mest av allt värderar vi personliga relationer

Vår historia går tillbaka till 1966 då verksamheten var projektering, byggledning och besiktning. Med tiden tillkom värdering som idag utgör vår huvudsakliga verksamhet. Januari 2018 bytte vi namn från Värderingsinstitut A. Sundqvist till Properate och våren 2019 växte vi ytterligare genom förvärvet av Värderingsinstitutet Norra AB. 
Properate erbjuder fastighetsvärdering, teknisk besiktning samt analys, information och rådgivning i fastighetsrelaterade frågor. Vi fungerar som uppdragsgivarens partner såväl som oberoende expert. Vi verkar i en bransch där det tekniska kunnandet och den analytiska förmågan kombineras med lokalkännedom och personliga relationer. Uppdragen kräver både bred kunskap och spetskompetens.
Privatpersoner är sällan vår slutkund, bland våra uppdragsgivare finns snarare banker, fastighetsbolag, fastighetsägare, advokatbyråer och försäkringbolag. Samt byggföretag, industriföretag, intresseorganisationer, kommuner och statliga myndigheter. Många gånger jobbar vi tillsammans under lång tid och i många projekt, som partners. Välkommen att kontakta oss.

Vår affärsidé

Med erfarenhet och god kännedom om både bransch och marknad värderar Properate alla typer av fastigheter, samt besiktigar, analyserar och ger råd. Genom personliga relationer och lokal närvaro är vi såväl uppdragsgivarens oberoende expert som partner.

Properate Katrineholm
Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.

Vår oberoende ställning

För branschen i stort och trovärdigheten i vår yrkesroll är vår oberoende ställning viktig. Vi står alltid obundna till uppdragsgivaren, näringsliv och intresseorganisationer. Vi arbetar inte heller med mäkleri.

Genom vårt kontaktnät inom VisamGruppen kan vi ta uppdrag över hela Sverige, även om vi främst arbetar i Mellansverige och Norrlandskusten där vi har vår bas.

Properate är även medlemmar i Samhällsbyggarna, en branschövergripande ideell nätverksorganisation. Med kompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar ordnar organisationen utbildningar och auktoriserar fastighetsvärderare. Auktoriseringen blir ett bevis på vår kompetens samtidigt som du som uppdragsgivare kan känna dig trygg.

Vi samarbetar också med Sveriges ledande leverantör inom digitala karttjänster, Metria. Med våra kompetenser kombinerade står slutkunden väl rustad inför nästa investering.