Fastighetsvärdering

Varför görs fastighetsvärderingar?

Bakgrunden till en värdering kan även den skilja sig åt från fall till fall. Det kan handla om nya förutsättningar för företaget eller ändrade familjesituationer, tvister, belåning, köp eller försäljning. Det kan krävas för en händelse i dåtid eller för framtidens potential. Oberoende av värderingens bakgrund är det alltid fastighetens marknadsmässiga värde som bedöms

Vår oberoende ställning och medlemskap i Samhällsbyggarna

Rulla till toppen