Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Västmanland

I Västmanland värderar Properate alla typer av fastigheter. Med utgångspunkt i Västerås tar våra fastighetsvärderare uppdrag i bland annat Arboga, Köping, Nora och Sala. 

Lokala kontakter i Västmanland

 

Västerås  

021-14 39 00 | info@properate.se  

Vi värderar följande fastigheter i Västmanland

  •  Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.

 

Erik Lauren

Erik Lauren

Ekonom och Fastighetsvärderare

Erik Hernblom

Erik Hernblom

CEO Properate, Jägmästare, Civilekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.