Vi analyserar, informerar och ger råd.

Stora beslut i livet kräver en grundläggande analys och rätt information. Här kombinerar Properate rollen som oberoende expert och partner så att slutkunden kan känna sig trygg i sin nästa investering.
Vår kompetens inom analys och rådgivning kommer till nytta inför köp och försäljning av en fastighet, för utredningar och beslutsunderlag eller för att säkerhetsställa att en fastighet är korrekt taxerad.

Med lång erfarenhet, omfattande databaser och rätt verktyg tillhandahåller Properate information om olika typer av fastigheter samt fastighetsmarknaden, exempelvis gällande hyresnivåer, avkastning eller kostnad för drift och underhåll.

 

Vi kan bedöma marknadsmässiga hyror samt utfärda värdeintyg vid nybildade fastigheter exempelvis vid avstyckning.

Vår allra största fördel är vår unika lokalkännedom, det är tillsammans med personliga relationer en fördel som inte går räkna sig till eller analysera ur ett verktyg. Värderingar är, i allra högsta grad, lokala.

Juridisk rådgivning

Properate kan även bistå gällande familjerätt och fastighetsjuridik såsom olika avtal och andra handlingar, reverser eller skuldbrev, bouppteckningar, arvskiften och fastighetstillbehör. Frågor som ser olika ut för varje person och för varje familj, som berör många olika delar av livet och som behöver långsiktiga och trygga lösningar. 

Håkan Bennetoft är jurist i Fastighets- och familjerätt hos Properate och kan hjälpa till vid rådgivning i förebyggande syfte eller som ombud vid behov. Välkommen att kontakta Håkan.

Håkan Bennetoft

Håkan Bennetoft

Jurist, Fastighets- och familjerätt

Förhandsvärdering av nybyggda fastigheter

Properate kan förhandsvärdera alla typer av fastigheter. En förhandsvärdering görs oftast vid nybyggnation men även vid om- eller tillbyggnad av en befintlig fastighet. Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra auktoriserade fastighetsvärderare.

analys och rådgivning Properate