Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Sundsvall

Med drygt 59 000 invånare är Sundsvall Västernorrlands största stad, i vilken Properate dessutom har ett av sina kontor för värdering av fastigheter i Västernorrlands län. 

 

Västernorrland med Sundsvall i täten är ett centrum för IT-utveckling och drift. Här finns många IT-bolag och flera stora organisationer och statliga myndigheter samlar sina enheter för IT-drift här. Skogsindustrin är stark och ett av Mittuniversitetets två campus ligger i staden.

 

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Västernorrland är det Ludvig Bennetoft som är VD och Marknadsansvarig. Kontakta gärna oss direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Sundsvall

060-10 16 50norra@properate.se

Ludvig Bennetoft, VD och Marknadsansvarig

010-49 84 783 | ludvig.bennetoft@properate.se

Vi värderar fastigheter i Sundsvall

I Sundsvall med omnejd utför Auktoriserad fastighetsvärderare Malin von Sicard värderingar av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Malin von Sicard

Malin von Sicard

Civilingenjör och Auktoriserad fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.