Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Norrköping

I Östergötland ligger den tegelröda industristaden Norrköping, härifrån utgår våra fastighetsvärderare för uppdrag i hela länet. Vattnet finns nära och i norr gränsar kommunen till Katrineholm, där vi har vårt huvudkontor.

 

I kommunen bor det strax över 140 000 invånare, varav majoriteten i den färgstarka centralorten. Norrköping är en stad i ständig förändring och har gått från industristad präglad av pappers- och textilindustrin till en av Sveriges främsta evenemangsstäder. Idag är de dominerande branscherna handel och vård, samtidigt ökar de kreativa och kunskapsdrivna verksamheterna, inte minst på Campus Norrköping, en del av Linköpings universitet.

 

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Norrköping är Erik Hernblom VD och Marknadsansvarig. Kontakta oss gärna direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

 

Lokal kontakt i Norrköping

011-49 60 333 | info@properate.se

 

Erik Hernblom, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 81 | erik.hernblom@properate.se

Vi värderar fastigheter i Norrköping

I Norrköping med omnejd utför auktoriserad fastighetsvärderare Erik Hernblom och fastighetsvärderare Erik Lauren värdering av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Erik Hernblom

Erik Hernblom

Jägmästare, Civilekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Erik Lauren

Erik Lauren

Ekonom och Fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.