Hej! Vi behöver din hjälp!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
ex. anders.andersson@gmail.com
Finns det en aktuell skogsbruksplan?
Click or drag a file to this area to upload.
Finns årlig ersättning från skogsallmänning?
Areal jordbruks- och betesmark (hoppa över om du inte vet)
Är jordbruks/betsmarken utarrenderad?
Är marken stödberättigad, finns SAM-ansökan?
Finns övriga nyttjanderätter? (ex. jaktarrende, telemast, fiskearrende)
Finns gårdsförsäkring?
Finns taxerade uppgifter om bostadshuset (BOA, BIA)?
Finns ekonomibyggnader på fastigheten?
Finns övriga byggnader? (ex. bod, förråd)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 6 files.
Skogsbruksplan, SAM-ansökan, Försäkringsbrev
Rulla till toppen