Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Uppsala

Universitetsstaden Uppsala är fjärde störst i Sverige med över 210 000 invånare och 19 000 företag. Här möter historien framtiden och akademin näringslivet. Från Uppsala utgår Properate för värdering av fastigheter i Uppsala län.

 

Till Uppsala som är en av Sveriges mest expansiva kommuner, flyttar och pendlar såväl studenter som arbetskraft. Nya stadsdelar växer fram med plats för både boende och arbete. Från Uppsala är det nära till Stockholm och ännu närmare till Arlanda. Med läge och entreprenörsanda har kreativa, kunskapsintensiva och teknologiska branscher sitt säte här.

 

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Uppsala län är Erik Hernblom VD och Marknadsansvarig. Kontakta oss gärna direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Uppsala

018-14 60 33 | info@properate.se

 

Erik Hernblom, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 81 | erik.hernblom@properate.se 

Vi värderar fastigheter i Uppsala 

I Uppsala med omnejd utför de auktoriserade fastighetsvärderarna Ludvig Bennetoft, Peter Karlsson och Erik Lauren värdering av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Ludvig Bennetoft

Ludvig Bennetoft

Master i Ekonomi, Agronom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Auktoriserad fastighetsvärderare och Kompetensansvarig

Amanda Lindblom

Amanda Lindblom

Master of Business & Management och Auktoriserad fastighetsvärderare

Erik Lauren

Erik Lauren

Ekonom och Fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.