Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Umeå

I Västerbotten är Universitetsstaden Umeå, med 127 000 invånare, norra Sveriges största stad. Härifrån utgår Properates fastighetsvärderare för värdering av fastigheter i Västerbottens län. 

 

Umeå är en stad med en ung befolkning, mycket på grund av att Umeå universitet med sina drygt 32 000 studenter. På universitet bedrivs forskning inom flera områden och i näringslivet finns företag inom bioteknik, medicin, miljö, energi och IT. I Björkarnas stad finns förutom utbildning och näringsliv, ett rikt kulturutbud och vacker natur.

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Västerbotten är det Ludvig Bennetoft som är VD och Marknadsansvarig. Kontakta gärna oss direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Umeå

090-348 83 10norra@properate.se

Ludvig Bennetoft, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 83 | ludvig.bennetoft@properate.se

Vi värderar fastigheter i Umeå

I Umeå med omnejd utför fastighetsvärderare Lars Lindqwist värderingar av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Lars Lindqwist

Lars Lindqwist

Fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.