Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Söderhamn

I Gävleborg, vid kusten mot Bottenhavet ligger Söderhamn, härifrån utgår våra fastighetsvärderare för uppdrag i Gävleborgs län.

 

Med E4:an och Ostkustbanan är det enkelt att ta sig till och från Söderhamn. Staden med sina 25 000 invånare är känd för ett rikt musikliv, likaså har bandyn av tradition en stark ställning. I grannkommunerna, Hudiksvall i norr och Gävle i söder, finns ytterligare två av Properates kontor.

 

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Gävleborg är det Ludvig Bennetoft som är VD och Marknadsansvarig. Kontakta gärna oss direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Söderhamn

026-10 29 04norra@properate.se

Ludvig Bennetoft, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 83 | ludvig.bennetoft@properate.se

Vi värderar fastigheter i Söderhamn

I Söderhamn med omnejd utför Auktoriserad fastighetsvärderare Peter Karlsson och Malin Åhman samt fastighetsvärderare Peder Lindblom värderingar av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Peter Karlsson

Peter Karlsson

Auktoriserad fastighetsvärderare och Kompetensansvarig

Malin Åhman

Malin Åhman

Auktoriserad fastighetsvärderare

Peder Lindblom

Peder Lindblom

Civilingenjör och Fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.