Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Örebro

Vid Hjälmarens västra strand i Närke ligger Örebro här möts Europaväg 18 och 20 vilka knyter ihop Stockholm, Göteborg och Oslo. Härifrån har Properate sin utgångspunkt för fastighetsvärdering i Örebro län.

Örebro kommun har drygt 146 000 invånare och ett brett näringsliv. Den tidigare industristaden präglas allt mer av service och utbildning, inte minst tack vare de 17 000 studenterna. Tekniska branscher samsas med kreativa i Sveriges mest expansiva universitetsstad.

 

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Örebro län är Erik Hernblom VD och Marknadsansvarig. Kontakta oss gärna direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

 

 

Lokal kontakt i Örebro

019-10 82 00 | info@properate.se

Erik Hernblom, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 81 | erik.hernblom@properate.se

Vi värderar fastigheter i Örebro

I Örebro med omnejd utför de auktoriserade fastighetsvärderarna Erik Hernblom och Anders Sundqvist värdering av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Erik Hernblom

Erik Hernblom

Jägmästare, Civilekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Anders Sundqvist

Anders Sundqvist

Byggnadsingenjör, Civilekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.