Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Gävle

Med utgångspunkt i Gävle värderar Properate alla typer av fastigheter i Gävleborgs län.

 

Invånarantalet Gävleborg ökar, i synnerhet i länets största stad Gävle där det bor drygt 76 000 invånare. På miljöcertifierade Högskolan i Gävle studerar 16 000 studenter inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Näringslivet karaktiseras av den tidiga pappersindustri, Gefle Porslinsfabrik som var i drift fram till 1979 och flera kända livsmedelsmärken.

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Gävleborg är det Ludvig Bennetoft som är VD och Marknadsansvarig. Kontakta gärna oss direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Gävle

026-10 29 04 | norra@properate.se

Ludvig Bennetoft, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 83 | ludvig.bennetoft@properate.se

Vi värderar fastigheter i Gävle

I Gävle med omnejd utför de auktoriserad fastighetsvärderare Emil Larsson och Peter Karlsson samt fastighetsvärderare Amanda Lindblom och Rolf Danö värderingar av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Emil Larsson

Emil Larsson

Ekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Auktoriserad fastighetsvärderare och Kompetensansvarig

Amanda Lindblom

Amanda Lindblom

Master of Business & Management och Fastighetsvärderare

Rolf Danö

Rolf Danö

Fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.