Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Eskilstuna

I den miljösmarta industristaden Eskilstuna växer människor och företag tillsammans. Från kontoret i Eskilstuna utgår Properate för värdering av fastigheter i Södermanland. 

 

Eskilstuna är med Mälardalens högskola en kunskaps- och servicekommun där industrin är grunden och utbildning framtiden. Med över 100 000 invånare, fler än 4 000 företag, en relativt ung befolkning och goda kommunikationer finns alla förutsättningar i Eskilstuna.

 

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Södermanland är Erik Hernblom VD och Marknadsansvarig. Kontakta oss gärna direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Eskilstuna

016-51 81 70 | info@properate.se

Erik Hernblom, VD och Marknadsansvarig
010-498 47 81 | erik.hernblom@properate.se

I Eskilstuna värderar vi fastigheter

I Eskilstuna med omnejd utför de auktoriserade fastighetsvärderarna Erik Hernblom och Ludvig Bennetoft värdering av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.

 

Erik Hernblom

Erik Hernblom

Jägmästare, Civilekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Ludvig Bennetoft

Ludvig Bennetoft

Master i Ekonomi, Agronom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.