Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Uppsala

Universitetsstaden Uppsala är fjärde störst i Sverige med över 210 000 invånare och 19 000 företag. Här möter historien framtiden och akademin näringslivet.

Till Uppsala som är en av Sveriges mest expansiva kommuner, flyttar och pendlar såväl studenter som arbetskraft. Nya stadsdelar växer fram med plats för både boende och arbete. Från Uppsala är det nära till Stockholm och ännu närmare till Arlanda. Med läge och entreprenörsanda har kreativa, kunskapsintensiva och teknologiska branscher sitt säte här.

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Region Norr är Ludvig Bennetoft regionansvarig med lokalt ansvar för Uppsala och Västerås.

I Uppsala med omnejd utför Ludvig värdering av följande fastigheter:

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.

Kontakta gärna Ludvig direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Ludvig Bennetoft

Regionansvarig Norr. Agronom, Master of Business Administration och fastighetsvärderare
010-49 84 783
ludvig.bennetoft@properate.se

018-14 60 33
info@properate.se

Videvägen 5B
641 49 Katrineholm

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.