Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Luleå

Från Norrbotten och Luleå utgår Properate för värdering av fastigheter i norra Sverige. Staden med sina drygt 43 000 invånare är centrum för den svenska stålindustrin och Luleå tekniska universitet.

 

Älven, havet, skogen och malmen har historiskt format Luleå. Idag är kommunen en plats för ett mångsidigt näringsliv, forskning i världsklass och ett universitet med 15 000 studenter. Stål- och teknikindustrin är en viktig del av näringslivet och universitetet är ledande inom områden såsom informations-och kommunikationsteknik, metallurgi och gruvteknik.  

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Norrbotten är det Ludvig Bennetoft som är VD och Marknadsansvarig. Kontakta gärna oss direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Luleå

0920-45 17 50norra@properate.se

Ludvig Bennetoft, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 83 | ludvig.bennetoft@properate.se

Vi värderar fastigheter i Luleå

I Luleå med omnejd utför Auktoriserad fastighetsvärderare Ludvig Bennetoft värderingar av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Ludvig Bennetoft

Ludvig Bennetoft

Master i Ekonomi, Agronom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.