Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Katrineholm

I Katrineholm har vi vårt huvudkontor. Här, mitt i Sörmland, har vi sedan starten 1966 haft vår bas - först som Värderingsinstitutet A. Sundqvist, nu som Properate. Med strategiskt läge tar det från Sveriges lustgård en 
timme till Stockholm och två till Göteborg.

 

I kommunen bor det drygt 33 000 invånare fördelade i tätorterna och på den skogsrika landsbygden. Katrineholm är en växande kommun där det ständigt byggs nytt och tack vare det strategiska läget finns här flera stora företag samt ett växande antal mindre och medelstora.

 

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Södermanland är Erik Hernblom VD och Marknadsansvarig. Kontakta oss gärna direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Huvudkontor Katrineholm

0150-199 00 | info@properate.se

Videvägen 5B, 641 49 Katrineholm

Erik Hernblom, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 81 | erik.hernblom@properate.se

Vi värderar fastigheter i Katrineholm

I Katrineholm med omnejd utför Erik Hernblom och Erik Lauren värdering av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Erik Hernblom

Erik Hernblom

Jägmästare, Civilekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Anders Sundqvist

Anders Sundqvist

Byggnadsingenjör, Civilekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.