Värden är globala. Värderingar är lokala.

Vi är Properate, ditt lokala värderingsinstitut.

Fastighetsvärdering i Falun

I Dalarnas största kommun Falun utgår Properates fastighetsvärderare för värdering av fastigheter i Dalarnas län.

 

Staden med drygt 37 0000 invånare är en del av Falun Borlänge-regionen. Kommunen karakteriseras av sina faluröda kvarter, rika kulturliv och idrottsliga gemenskap – inte minst den starka skidtraditionen. Falun och gruvan är sedan 2001 ett världsarv. Näringslivet kännetecknas av småföretagande men det finns samtidigt flera internationella företag i kommunen. Högskolan Dalarna har ett av två campus i Falun.

Properate kan värdera alla typer av fastigheter, kommersiella såväl som privata. I Dalarna är det Ludvig Bennetoft som är VD och Marknadsansvarig. Kontakta gärna oss direkt eller boka ett förutsättningslöst möte med Properate.

Lokal kontakt i Falun

023-666 50 40 | info@properate.se

Ludvig Bennetoft, VD och Marknadsansvarig

010-498 47 83 | ludvig.bennetoft@properate.se

Vi värderar fastigheter i Falun

I Falun med omnejd utför fastighetsvärderare Amanda Linblom och Auktoriserad fastighetsvärderare Emil Larsson värderingar av följande fastigheter:

 

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.
Amanda Lindblom

Amanda Lindblom

Master of Business & Management och Fastighetsvärderare

Emil Larsson

Emil Larsson

Ekonom och Auktoriserad fastighetsvärderare

Värdet av gott lokalsinne.

Vi har specialiserat oss på Mälardalen och Norrlandskusten, där finns det få som kan matcha vårt lokalsinne. I praktiken gör vi korrekta värderingar av fastigheter över hela Sverige. Dels med hjälp av de verktyg och databaser som vi har tillgång till men också genom samverkan.

Värdet av auktoriserade medarbetare.

Alla uppdrag som Properate utför granskas alltid av en, av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av värderingar, besiktningar och rådgivning. Det innebär att du alltid kan känna dig trygg med vår kompetens.

Värdet av tempo och effektivitet.

Att snabbt och precist utföra våra uppdrag ligger i vår kärna: Properate betyder faktiskt ”gå på, skynda på” och den innebörden gör vi skäl för. Våra uppdragsgivare har ofta ett begränsat tidsfönster eller en deadline och det måste vi beakta, noggrannheten får emellertid aldrig äventyras.