Vi analyserar, informerar och ger råd.

Stora beslut i livet kräver en grundläggande analys och rätt information. Här kombinerar Properate rollen som oberoende expert och partner så att slutkunden kan känna sig trygg i sin nästa investering.

Vår kompetens inom analys och rådgivning kommer till nytta inför köp och försäljning av en fastighet, för utredningar och beslutsunderlag eller för att säkerhetsställa att en fastighet är korrekt taxerad.

Med lång erfarenhet, omfattande databaser och rätt verktyg tillhandahåller Properate information om olika typer av fastigheter samt fastighetsmarknaden, exempelvis gällande hyresnivåer, avkastning eller kostnad för drift och underhåll.

 

Vi kan bedöma marknadsmässiga hyror samt utfärda värdeintyg vid nybildade fastigheter exempelvis vid avstyckning.

Vår allra största fördel är vår unika lokalkännedom, det är tillsammans med personliga relationer en fördel som inte går räkna sig till eller analysera ur ett verktyg. Värderingar är, i allra högsta grad, lokala.

Förhandsvärdering av nybyggda fastigheter.

Properate kan förhandsvärdera alla typer av fastigheter. En förhandsvärdering görs oftast vid nybyggnation men även vid om- eller tillbyggnad av en befintlig fastighet. Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra auktoriserade fastighetsvärderare.

analys och rådgivning Properate